Door Fouad Khalil, senior compliancedirecteur

Met de pandemie hadden magazijnen moeite om meer medewerkers aan te nemen of moesten ze het personeelsbestand verminderen vanwege vereisten op het gebied van sociale afstand. Tegelijkertijd verhoogden mensen hun online bestellingen, wat resulteerde in de noodzaak om meer bestellingen uit te voeren met minder personeel. De discrepantie tussen het aantal medewerkers en het aantal bestellingen heeft ertoe geleid dat veel bedrijven collaboratieve robotoplossingen hebben aangenomen, zoals onze LocusBots.

Te midden van de omwenteling is echter één ding hetzelfde gebleven: onze toewijding aan dataprivacy. We begrijpen hoe belangrijk persoonsgegevens zijn voor onze klanten, en we blijven ons inzetten voor de bescherming van de privacy van klantgegevens, en we begrijpen het belang van transparantie van gegevensbescherming.

Transparantie schept vertrouwen

Onze klanten vertrouwen erop dat we robots leveren die hun bedrijf mogelijk maken en dat we hun gegevens beschermen. Klanten geloven in onze technologie uit praktijkervaring, maar gegevensbescherming is moeilijker te zien en aan te voelen. Onze transparantie rond onze processen voor gegevensprivacy en -bescherming wekt hetzelfde vertrouwen dat klanten hebben in onze robots.

Het beschermen van gegevensprivacy

Bij Locus Robotics is één van onze kernwaarden dat robots mensen versterken in plaats van hen iets af te nemen. Robots en medewerkers werken het beste als ze samenwerken. Ja, die samenwerking kan het delen van gegevens omvatten, maar het omvat ook de bescherming van het recht op gegevensprivacy direct vanaf het begin.

Het inschatten van risico

De gegevensprivacy begint met het identificeren van welke gevoelige informatie we verzamelen, verwerken en opslaan. Vervolgens identificeren we alle locaties – op locatie of in de cloud – die de informatie raken of bevatten.

Als onderdeel van dit proces heeft ons team:

 • Een bijdetijdse data-inventaris gemaakt
 • Alle gegevens geclassificeerd – persoonlijk en niet persoonlijk
 • De systemen gecontroleerd die namens ons gegevens uitwisselen of verwerken.

Het beperken van risico

Om ervoor te zorgen dat we de meest robuust mogelijke gegevensbescherming bieden, evalueren en herzien we voortdurend ons beleid, onze procedures en controles.

Als onderdeel van dit proces kan ons team onze klanten verzekeren dat we:

 • Aanvullingen voor gegevensverwerking hebben uitgevoerd om te voldoen aan alle wettelijke nalevingsmandaten
 • Ons training- en bewustmakingsprogramma voor beveiliging en privacy hebben verbeterd
 • Ervoor gezorgd hebben dat alle medewerkers toegang hebben tot de informatie die ze moeten volgen over de beste praktijken op het gebied van gegevensbescherming en weten waar ze het kunnen vinden.

Het verzekeren van instemming

Allen moeten controle kunnen uitoefenen over hoe ze hun persoonlijke informatie delen, hoe die informatie wordt gebruikt en hoe ze die informatie terug kunnen krijgen.

Locus Robotics zet zich in om deze gegevensprivacyrechten te beschermen door:

 • Instemming te verlangen voordat persoonsgegevens worden gedeeld met onze marketing- en verkoopafdelingen
 • Instemming te verlangen voordat we aan verdere dienstaanbiedingen doen.

Het handhaven van het recht om te worden vergeten

Degenen waarop de gegevens betrekking hebben moeten altijd hun recht om te worden vergeten kunnen doen gelden, en wij houden ons aan dat recht.

Om ervoor te zorgen dat betrokkenen hun agentschap over gegevens kunnen voortzetten heeft Locus Robotics:

 • Procedures geïmplementeerd zodat mensen hun recht om vergeten te worden kunnen doen gelden
 • Intern de procedures voor het recht om vergeten te worden gesocialiseerd
 • Verantwoordelijkheid aan de compliance officer toegewezen om een toegangsverzoek van een betrokkene in te willigen, inclusief het verstrekken van conclusie- en afrondingsprocessen.

De Locus Robotics belofte

Bij Locus Robotics, houden we ons bezig met doorlopende zorgvuldigheidseisen om risico’s te beperken. We hanteren een proactieve en drielaagse benadering van gegevensbeveiliging:

We hanteren een gelaagde aanpak om de privacy van gegevens te beschermen, zodat er geen enkel storingspunt bestaat:

 • Laag 1: Robuuste bewustmaking, opleiding en training van de medewerkers
 • Laag 2: Ervoor zorgen dat we continu controleren op risico’s in onze gehele IT-omgeving, inclusief ter plaatse, niet ter plaatse en in de cloud
 • Laag 3: Het hanteren van een continue zekerheidsaanpak die het naleven van beveiliging en privacy inbouwt in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten.

We hebben een volledig, eind-tot-eind systeem gebouwd dat ontworpen is voor uw e-commerce fulfilment-behoeften, een systeem dat direct vanaf het begin gegevensprivacy en -bescherming omvat.