Door Mary Hart, Ursula Williams en Lila O’Neil

Het concept van de “Circulaire Economie” is ontwikkeld door Ellen MacArthur om klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, afval en vervuiling aan te pakken door economische activiteit te scheiden van het verbruik van eindige grondstoffen. Ondersteund door een overgang naar hernieuwbare energie en materialen, is de circulaire economie een systeem dat bedrijven, mensen en het milieu ten goede komt.

Er zijn drie hoofdprincipes van de circulaire economie:

  1. Voorkom afval en vervuiling
  2. Circuleer producten en materialen
  3. Herstel de natuur

Het onderstaande diagram laat de continue stroom van materialen in een circulaire economie zien. Er zijn twee hoofdcycli: de technische cyclus (rechts) en de biologische cyclus (links). In de technische cyclus worden producten en materialen zo lang mogelijk in omloop gehouden, terwijl in de biologische cyclus voedingsstoffen uit biologisch afbreekbare materialen worden teruggevoerd naar de aarde om te worden vernieuwd.

MacArthur Foundation cycles

De focus van dit blog ligt op de technologische cyclus, die betrekking heeft op producten die niet biologisch afbreekbaar zijn, zoals metalen en kunststoffen. In deze cyclus behouden producten en materialen hun hoogst mogelijke waarde, terwijl mogelijkheden om waarde te genereren ontstaan door het grootste deel van de arbeid en energie in producten te behouden.

De technische cyclus van de circulaire economie functioneert via cirkels van activiteiten tussen gebruikers, dienstverleners, productfabrikanten en fabrikanten van onderdelen. Elke activiteit is erop gericht om de hoogste waarde van een product te behouden door de gebruiksperiode te verlengen.

Cirkel 1: Delen

De eerste cirkel in de technische cyclus is het delen. In een circulaire economie is de praktijk van delen het gebruik van een product door meerdere gebruikers. Een carpool regelen zodat een auto door meerdere mensen gedeeld kan worden, is bijvoorbeeld minder belastend voor de grondstoffen dan meer auto’s bouwen.

Cirkel 2: Onderhouden/verlengen

De tweede cirkel in de technische cyclus is onderhouden/verlengen. In een circulaire economie, de praktijk van het onderhouden of verlengen, houdt een product in zijn bestaande staat van kwaliteit, functionaliteit en/of uiterlijk om te beschermen tegen defecten of achteruitgang. In dit geval zorgt de serviceprovider ervoor dat het product probleemloos blijft werken door regelmatig onderhoud en reparaties uit te voeren.

Cirkel 3: Hergebruiken/herverdelen

De derde cirkel in de technische cyclus is hergebruiken/herverdelen. In een circulaire economie leidt de praktijk van herverdeling een product van de ene markt naar een andere klant, zodat het met een hoge waarde wordt gebruikt in plaats van afval te worden. Een supermarkt kan bijvoorbeeld overtollig eetbaar voedsel aan een voedselbank geven.

Cirkel 4: Opknappen/reviseren

De vierde cirkel in de technische cyclus is opknappen en reviseren. In een circulaire economie wordt een product door opknappen weer in goede staat gebracht. Dit kan het repareren of vervangen van onderdelen, het bijwerken van specificaties en het verbeteren van het uiterlijk omvatten. Een autofabrikant kan bijvoorbeeld de motor van een auto samen met andere onderdelen reviseren als deze niet meer bruikbaar zijn.

Cirkel 5: Recyclen

De vijfde cirkel in de technische cyclus is recycling. In een circulaire economie wordt een product of onderdeel door recycling omgezet in zijn basismaterialen of stoffen en verwerkt tot nieuwe materialen. In het recyclingproces gaan energie en waarde verloren, daarom is recycling in een circulaire economie een laatste redmiddel.

Terwijl we de “3 R’s” van ons Locus Robotics’ duurzaamheidsinitiatief doornemen: Refurbish, Repurpose, Recycle, zult u zien hoe elke “R” een fundamenteel aspect is van vier van de vijf hierboven beschreven technische cycli van de circulaire economie.

  • Locus Robotics Three RsRepurpose (hergebruik): De praktijk van het opnieuw gebruiken is waar ons Robots as a Service (RaaS)-model om de hoek komt kijken als een interactie tussen Locus, de fabrikant van het product en onze klanten, de gebruiker. Omdat klanten de LocusBots niet bezitten, onderhouden wij de robots op een duurzame manier in het veld. Via dit abonnementsmodel ontvangen klanten een vloot van autonome mobiele robots (AMR’s) van Locus. Klanten kunnen als hun behoeften veranderen het aantal LocusBots verhogen of verlagen. Dit gebeurt vaak tijdens het piekseizoen van een magazijn, wanneer faciliteiten meer bots in dienst nemen om de toename van het ordervolume te beheren. Klanten kunnen deze LocusBots ombouwen voor permanent gebruik in hun warehouse of de bots kunnen teruggestuurd worden naar Locus om opgeknapt te worden. Zodra een LocusBot is opgeknapt, geeft Locus de LocusBot door aan andere klanten. Geen enkele robot gaat verloren.
    • Het preventief onderhoud (PM) van het Locus Robotics Field Service Team verlengt de levensduur van de bot tijdens de werking en repareert/reviseert producten in het veld zonder onderbreking voor de klanten.
  • Refurbish (opknappen): LocusBots worden voortdurend bijgewerkt en weer in gebruik genomen, zodat ze de hoogste waarde hebben en de levensduur van het product maximaal is. De levensduur van een LocusBot is normaal gesproken vijf tot zeven jaar, gezien de evolutie van de technologie. Het opknapproces van Locus verlengt de levensduur van een LocusBot echter tot ver na deze periode.
  • Recyclen: De belangrijkste onderdelen van LocusBots zijn ABS-kunststof, metalen behuizingen, batterijen, printplaten en bijbehorende elektronica. Omdat de nuttige levensduur van elk onderdeel verschilt, wordt er alleen gerecycled als een bepaald onderdeel niet kan worden opgeknapt of hergebruikt.

Bij Locus Robotics streven we actief naar duurzaamheid in alle aspecten van ons bedrijf. Wij voldoen aan wereldwijd erkende sociale en milieunormen, en onze belangrijkste doelen zijn het creëren en leveren van hoogwaardige, innovatieve warehouse-automatisering die gedurende de hele levensduur zeer efficiënt blijft, en het identificeren en implementeren van best-practice strategieën en tactieken om de totale hoeveelheid afval in alle gebieden van onze organisatie te verminderen. Neem contact met ons op voor meer informatie!