OPSLAG

Geïntegreerde opslag maakt gelijktijdige bewerkingen mogelijk

Kies functionaliteit voor gelijktijdige bewerkingen en verhoog de productiviteit zonder de arbeidskosten te verhogen

De opslagfunctie van Locus maximaliseert de productiviteit van medewerkers door hen in staat te stellen simultaan orders te picken, retouren te beheren en de gepickte voorraad aan te vullen – allemaal met gebruikmaking van dezelfde robottechnologie. Het resultaat is een bijzonder efficiënt, kosteneffectief en ononderbroken proces van picken en voorraadaanvulling dat de productiviteit en efficiëntie van uw medewerkers verhoogt.

Retouren efficiënt beheren en weer in voorraad plaatsen

Omdat het Locus-systeem gelijktijdige bewerkingen kan uitvoeren, is het ideaal voor de verwerking van arbeidsintensieve retouren en het weer in voorraad plaatsen daarvan. LocusBots brengen de afzonderlijk geretourneerde artikelen terug naar het magazijn. Dit betekent dat er geen extra tijd wordt verspild aan het weer in voorraad plaatsen en dat uw medewerkers aanzienlijk efficiënter kunnen werken.

Hogere productiviteit, minder verkeer in gangpaden en lagere arbeidskosten

De opslagfunctie van Locus verlaagt uw arbeidskosten omdat er geen aparte teams meer nodig zijn om voorraad aan te vullen en retouren weer in voorraad te plaatsen; en verbetert de productiviteit van uw medewerkers omdat het inefficiënte proces met wagentjes die in gangpaden verkeersopstoppingen veroorzaken hiermee geëlimineerd wordt.

Efficiënter gebruik van middelen

Flexibiliteit ten aanzien van personeelsbezetting beperkt de kosten van overuren tot een minimum en zorgt voor hogere productiviteit en dus maximale efficiëntie in de pickruimte.

In meerdere rollen getrainde medewerkers

Omdat Locus gelijktijdige bewerkingen kan uitvoeren, worden uw medewerkers getraind om meerdere functies te vervullen. Dit verhoogt hun productiviteit aanzienlijk en stelt hen in staat om in de loop van de dag meer werk te verzetten. Locus elimineert de behoefte aan aparte teams voor picken en opslaan, of nachtploegen die voorraad met gebruik van wagentjes aanvullen.

warehouse automation

Het moderne, flexibele en makkelijk opnieuw te configureren transportsysteem

Locus Transport™ laat u een flexibele en makkelijk opnieuw te configureren point-to-point (P2P) transportfunctie in uw processen integreren om producten en voorraad gemakkelijk binnen uw magazijn te verplaatsen.

Locus Transport™

Video's van casestudy’s bekijken

Meer lezen