door Tracy Simek, Hoofd Mensenbeleid

Wanneer je een nieuwe baan aangeboden krijgt, zijn de mensen met wie je gaat werken, het salaris, en welke werkzaamheden je gaat doen de belangrijkste factoren bij de beslissing om deze baan wel of niet aan te nemen. Er is echter nog een factor waar rekening mee gehouden moet worden: de bedrijfscultuur. Maar liefst 86 % van de werkzoekenden vermijden bedrijven met een slechte bedrijfscultuur. Leer de aanwijzingen van een positieve en een negatieve bedrijfscultuur en wat de mensenbeleid afdelingen kunnen doen om een positieve cultuur op het werk te creëren.

Waarom is een positieve bedrijfscultuur belangrijk?

Een positieve bedrijfscultuur is belangrijk omdat cultuur de aard van het bedrijf bepaalt en hoe men de oplossing voor eventuele problemen binnen het bedrijf benadert. De bedrijfscultuur in uw magazijn of fulfilmentcentrum moet er een zijn die zowel de bedrijfsgroei als uw werknemers ondersteunt. Ook kan een positieve cultuur, zoals hierboven te merken is, van invloed zijn op uw rekruteren, en het kan bovendien van invloed zijn op de verkoop van uw product. Vele consumenten en bedrijven (afhankelijk van of het bedrijf B2C of B2B is) willen niet kopen bij een bedrijf waarvan de interne cultuur een slechte naam heeft.

Hoe men de bedrijfscultuur kan definiëren

Er zijn veel elementen die de cultuur van uw bedrijf bepalen, waaronder hoe men:

 • samenwerkt
 • het oplossen van problemen benadert
 • tot de oplossing van problemen komt
 • de klanten, opdrachtgevers, en de markt benadert.

Vaak wordt uw cultuur lukraak bepaald. Dat is niet ideaal, want tegen de tijd dat u zich realiseert dat het bedrijf een slechte cultuur heeft, wordt het een zware last om de cultuur te ontwikkelen tot een die het bedrijf ondersteunt. En u moet daarvoor een langdurig veranderingsbeheerproces doorlopen. Het is dus uiterst belangrijk om uw bedrijfscultuur te identificeren en om dit zo vroeg mogelijk te doen, aangezien een gezonde cultuur uw bedrijf in een positief licht stelt.

Het is voordelig voor een bedrijf om zijn cultuur vroeg te identificeren, om te begrijpen welke sleutelfactoren essentieel zijn om in stand te houden en te bevorderen, en om de waarden van het bedrijf vanuit die culturele basis op te bouwen. Het helpt om te beginnen met een missieverklaring.

Er zijn twee veelvoorkomende soorten culturele oefeningen om de cultuur te identificeren: één is gericht op behoud en één op evolutie.

De eerste (behoud) geldt waar men sterke, positieve waarden heeft gehad die tijdens de reis als startup zijn aangescherpt. U wilt ze vastleggen om ze in stand te houden terwijl de groei op gang komt. Deze oefening is belangrijk, omdat de versnelling van de aanwerving zal neigen de verwatering van die kernwaarden in te voeren naarmate het bedrijf groeit. Door deze waarden dicht bij u te houden en ze te bevorderen terwijl u nieuwe medewerkers aan boord neemt, kan iedereen een gemeenschappelijke culturele munt handhaven die het bedrijf op natuurlijke wijze bijeenhoudt en zal helpen om talent aan te trekken en te behouden.

De tweede mogelijkheid (evolutie) is ambitieus. Uw managementteam realiseert zich dat de cultuur enkele ruwe plekken heeft die moeten worden afgestelt. Een oefening in culturele waarden helpt de problemen te identificeren en helpt bij het creëren van een cultuur die uw team en het bedrijf zal helpen om op het juiste niveau te presteren om uw groei en doelstellingen te optimaliseren. Deze oefening helpt ook om uitdagingen aan te gaan die zich in het verleden hebben voorgedaan en die steeds invloed hebben op huidige teams. Representatieve uitdagingen zijn onder meer: teams die niet goed samenwerken, alomtegenwoordige “silovorming” die de communicatie en productiviteit belemmert, en interpersoonlijke conflicten die voor uitdagingen zorgen.

5 Tekenen van een negatieve bedrijfscultuur

 1. Weerstand tegen het veranderen van management
 2. Slechte interpersoonlijke dynamiek en voortdurende ruzie
 3. Telkens gemiste verwachtingen
 4. Groepen die niet communiceren met een andere groep die dat wel zouden moeten doen
 5. Leiderschap reageert niet op slecht gedrag

5 Tekenen van een positieve bedrijfscultuur

 1. Beloningen en erkenningsprogramma’s die bedrijfswaarden benadrukken
 2. Ondersteunt open communicatie
 3. Ondersteunt het oplossen van problemen
 4. Ondersteunt mensen die het beste van elkaar denken
 5. Management komt de bedrijfswaarden na, leeft volgens de bedrijfswaarden

Hoe men een positieve bedrijfscultuur kan creëren

Als u eenmaal de culturele gedragingen hebt geïdentificeerd die uw bedrijf in de goede richting zullen sturen, rangschikt u deze in waarden, welke zijn overeengekomen op managementniveau. Als dat eenmaal is vastgesteld, is het tijd om die waarden aan het bedrijf te communiceren. Die communicatie moet gebeuren niet alleen door kennis door te geven, maar ook door het goede voorbeeld te geven.

Vanuit het standpunt van management is het van cruciaal belang dat het managementteam het goede voorbeeld geeft door de culturele waarden te belichamen. Op deze manier zien medewerkers het team dagelijks werken volgens deze waarden, wat deze waarden versterkt. U kunt niet van bovenaf mandaat geven en dan niet doen wat u zegt dat iedereen zou moeten doen. In plaats daarvan moet u het in uw eigen gedrag laten zien.

Bij Locus Robotics hebben we vier jaar geleden onze culturele waarden bepaald. Onze waarden werken heel goed voor ons, en we zijn er dagelijks een voorbeeld van. En we belonen mensen daarvoor. Het creëren van een belonings- en erkenningsprogramma dat onze culturele waarden benadrukt, is van cruciaal belang geweest voor ons succes en is ook zeer succesvol in andere bedrijven. In ons geval hebben we een driemaandelijks beloningsprogramma ingesteld om onze kernwaarden te ondersteunen. Voor deze onderscheidingen, identificeren en nomineren we gedurende het kwartaal verschillende mensen die onze kernwaarden hebben geïllustreerd en die zich overtreffen in hun werkprestatie. We belonen deze mensen met contante bonussen en een erkenningsaffiche die op hun lokale kantoor wordt opgehangen en online wordt gedeeld. De ontvangers worden tijdens onze driemaandelijkse vergaderingen van het voltallige personeel aan het bedrijf bekendgemaakt en gevierd met de feedback die tot hun erkenning heeft geleid.

Met ons driemaandelijks beloningsprogramma zien medewerkers dat verschillende handelingen, aspecten, en elementen van onze culturele waarden worden beloond en zien ze deze in het echte leven worden toegepast. Als medewerkers de dingen zien die zowel door het managementteam als door collega’s worden erkend, begrijp ze hoe dat op hun van toepassing is, en dat helpt om die waarden en gedragingen aan te moedigen en te bevorderen.

Wees bewust van de bedrijfscultuur

Uw cultuur bepaalt het succes of de mislukking van uw bedrijf en alles daartussenin. De sleutel is om bewust en opzettelijk te zijn en uw cultuur te ondersteunen door het goede voorbeeld te geven. De inzet van leiderschap en medewerkers is van cruciaal belang wanneer u uw waarden vaststelt, want anders zult u alsmaar stroomopwaarts zwemmen bij het operationaliseren van de waarden en missieverklaring die uw cultuur bepalen. Ik raad aan om een werkgroep op te richten voor uw waardenoefening, met vertegenwoordiging van de management en medewerkers van alle grote groepen binnen de organisatie. Dit zorgt ervoor dat de cultuur die volgens het leiderschapsteam vereist is niet van bovenaf opgelegd wordt, maar dat men de waarden vertegenwoordigt die iedereen in het bedrijf helpen te motiveren.

Wanneer werknemers een bedrijf verlaten, zijn de drie belangrijkste redenen slecht management, gebrek aan mogelijkheden, en een slechte bedrijfscultuur. Met een sterke, positieve cultuur waarin uw medewerkers en de leiderschap volledig geëngageerd zijn, zal uw organisatie de betrokkenheid vergroten, het verloop verminderen, en het toptalent aantrekken dat u van succes en groei zal voorzien.

Past onze bedrijfscultuur bij jou? Wij zoeken medewerkers!